Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

22210 86119

Χασάνδρας Γιώργος boutros Χαλκίδα

Γιώργος Χασάνδρας

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων
Παπουτσής Ζήσης boutros Χαλκίδα

Ζήσης Παπουτσής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Μπούτρος Γιώργος boutros Χαλκίδα

Γιώργος Μπούτρος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.