Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

Category: NAPO

Ο Napo σε συνθήκες… θερμικής καταπόνησης

Στη δεύτερη ταινία, ο Napo δουλεύει σε χυτήριο κοντά στο καυτό μέταλλο που ρέει από μια κάμινο. Ο Napo πρέπει να πίνει πολύ νερό, αντ’ αυτού όμως πίνει ενεργειακά ροφήματα, τρώει σοκολάτες και παίρνει ένα αντιπυρετικό, παρακούοντας τις συμβουλές του αφεντικού. Αρχίζει να μην αισθάνεται καλά και κάνει λάθος στην παραγωγή. Επεμβαίνει ένας συνάδελφος, που παίρνει τον Napo σε έναν δροσερό χώρο για να πιει νερό και να συνέλθει.

Η κοινοπραξία Napo επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στον Δήμο του Ντουμπάι για τη σύλληψη και τη χρηματοδότηση αυτών των ταινιών.

Ο Napo στο… πρόληψη με την συμμετοχή όλων

Από τη συνέντευξη που έδωσε στα Μέσα μια εργοστασιάρχης σχετικά με τα στοιχεία παραγωγής και ασφάλειας της επιχείρησής της προκύπτει ότι τα φαινόμενα απατούν. Σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, οι μη ασφαλείς πρακτικές εργασίας, η αδυναμία τήρησης διαδικασιών και η ανεπαρκής επικοινωνία αντιφάσκουν με το μήνυμά της ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Η “συνεργασία” εξετάζει δύο ζητήματα που αφορούν την πρόληψη: τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά. Υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων, υγιεινότερων και παραγωγικότερων χώρων εργασίας, βάσει μιας συνεργατικής προσέγγισης για τη βελτίωση της νοοτροπίας ασφάλειας – «τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα σε μια επιχείρηση («the way we do things around here») – τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τα διοικητικά στελέχη είναι ηγέτες και οι αποτελεσματικοί ηγέτες αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους με τις ενέργειές τους, προωθούν την ΕΑΥ και δίνουν το καλό παράδειγμα, είναι παρόντες και γνωρίζουν τα κύρια ζητήματα. Επιπλέον, χαίρουν σεβασμού και εμπιστοσύνης από το προσωπικό διότι υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και διάλογος μεταξύ τους, αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα και σε περίπτωση σφάλματος δρουν αποφασιστικά Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα διοικητικά στελέχη και οι υπάλληλοι συνομιλούν , ακούν ο ένας τις ανησυχίες του άλλου, επιλύουν προβλήματα και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες.

Ο Napo σε…κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

Ο ηλεκτρισμός μάς είναι γνωστός και αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής ζωής, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει τον τραυματισμό ή και τον θάνατο ανθρώπων καθώς και άλλες ζημιές, εάν δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή. Λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα ή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ταινία « Napo in… Shocking situations » (Ο Napo σε επικίνδυνες καταστάσεις) περιγράφει ορισμένους από αυτούς τους κινδύνους: οι ιστορίες μικρού μήκους παρουσιάζουν τον Napo να αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους ηλεκτροπληξίας ενώ οι μεγαλύτερες ιστορίες πραγματεύονται την οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Τον κίνδυνο αναπαριστά μια μικρή φιγούρα που σχηματίζεται από ένα ηλεκτρικό τόξο χρώματος μπλε ηλεκτρίκ. Η ταινία έχει στόχο να καταδείξει ορισμένα από τα εν λόγω προβλήματα με σκοπό να προωθήσει τον διάλογο και την υιοθέτηση ασφαλέστερων εργασιακών πρακτικών.

Ο Napo στο εργοταξιο

Ο Napo εργάζεται σε ένα εργοτάξιο και η ταινία παρουσιάζει μερικές από τις συνήθεις πηγές κινδύνου καθώς και τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα εργοτάξιο. Ως εργαζόμενος, ο Napo έρχεται αντιμέτωπος με πολλές επικίνδυνες καταστάσεις, όμως στο τέλος κατορθώνει να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Η ταινία απευθύνεται σε εργαζόμενους του οικοδομικού και του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς και τις βαθμίδες εργαζομένων και ιδίως για νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους συνηθέστερους κινδύνους σε ένα εργοτάξιο καθώς και η επεξεργασία προληπτικών μέτρων προσαρμοσμένων στην εκάστοτε κατάσταση. Στο εισαγωγικό μέρος ο Napo υποδύεται διάφορους χαρακτήρες, τον εργάτη, το συνάδελφο, τον προϊστάμενο και τον αρχιτέκτονα σε επτά σύντομες ιστορίες οι οποίες απεικονίζουν διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις και περιλαμβάνουν θέματα όπως τα μέτρα κατά των πτώσεων, οι πτώσεις από ύψος, η εργασία “μετ’ εμποδίων”, οι πόνοι στη ράχη, η οργάνωση δρομολογίων μεταφοράς και η υγιεινή και η ασφάλεια του εργοταξίου.