Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

ΦΕΚ 976 Β’/28-3-2012: Νέος Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar

ΦΕΚ 963: Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως 1 bar

Συμπληρωματικό ΦΕΚ 963/2003: Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως 1 bar

ΦΕΚ 207/Α’/2003: (Μεταξύ άλλων) Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση. Το πλαίσιο αναπτύσσεται στο άρθρο 30 του Ν.3175/2003 

ΦΕΚ 236/1997: Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 50 mbar – 16 bar

ΦΕΚ 236/1997/τ.2: Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 50 mbar – 16 bar

ΦΕΚ 2654/09-11-2011: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού

Κανονισμός ΦΑ δικτύων πολυαιθυλενίου έως 4 bar

Κανονισμός λειτουργίας – συντήρησης ΦΑ χαμηλής και μέσης πίεσης

ΦΕΚ άδειες αέριων καυσίμων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.  

2. Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται.