Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

«Το προλαμβάνειν εστί σοφότερον του θεραπεύειν» (Ιπποκράτης ο Κώος , 460 - 370 π.χ.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

boutros

Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους και έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου χώρων εργασίας αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη (αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84Α) ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρηση του γι’ αυτό και στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από την απλή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας της επιχείρησης και καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια. Με τον όρο του επαγγελματικού κινδύνου εννοούμε κάθε κατάσταση που υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρξει στο χώρο εργασίας και η οποία δύναται να προκαλέσει -είτε μόνη είτε με την συμβολή άλλων παραγόντων- θανάτους, τραυματισμούς, βλάβες της υγείας. Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου εκπονείται μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια από εξειδικευμένα στελέχη διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.) για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση.

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας που προσφέρει η εταιρεία μας καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Ν.3850/2010. Καλέστε μας τώρα στο 2221086119 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες, συμβουλές και κινήσεις πρόληψης για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον. Το περιβάλλον που σας αξίζει.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

“ Η πρόληψη σώζει ζωές. ”

Σημαντικά Τηλέφωνα

Άμεση Δράση Αστυνομίας 100
Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης 112
Ελληνική Αστυνομία-Κέντρο Πληροφοριών 1033
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199
Δασική Υπηρεσία 191
Δήμος Αθηναίων 1595
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 170
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1502
Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών 18855
Γενική Εξυπηρέτηση του Πολίτη 195
Συνήγορος του Πολίτη 801 1125000 και 210 7289600
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 1520
Τουριστική Αστυνομία 171
Τροχαία Αθηνών 210-5230111
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777
Γραμμή ζωής SOS 1016
Βλάβες ΔΕΗ 10503
Εφημερεύοντα Δημόσια Νοσοκομεία 1434
Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (SOS) 112

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112) δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια:

  • Σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαστείτε βοήθεια όπως π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρο EKAB ή λιμενικό καλέστε το 112.
  • Στην τηλεφωνική σας κλήση θα απαντήσει αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • H κλήση στο 112 είναι χωρίς χρέωση.
  • Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 λειτουργεί και στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας.
  • Λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή ακόμη κι αν το δικό σας δίκτυο δεν λειτουργεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία, μπορείτε να καλέσετε το 112 αρκεί να υπάρχει κάλυψη από άλλο δίκτυο.
  • Λειτουργεί με κάρτα SIM ή χωρίς κάρτα SIM στο κινητό σας.